เลือกเงื่อนไขในการค้นหา

ค้นหาตามสถานที่


ค้นหาโดยคำค้น

ตรงกับคำใดคำหนึ่ง
ตรงกับทุกคำ


ตรงกับคำใดคำหนึ่ง
ตรงกับทุกคำ

เที่ยวงานราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ปาย อินทนนท์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย

 
เที่ยวงานราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ปาย อินทนนท์  6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย
เที่ยวงานราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ปาย อินทนนท์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย
แพคเกจ เที่ยวงานราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ปาย
2012/1/10 - 2012/2/13
ที่อยู่ Doi Inthanon,Chiang Mai
อีเมล์ : sale@thailandehotel.com


เที่ยวงานราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ปาย อินทนนท์  6 วัน 4 คืน
:: โดยสายการบินแอร์เอเซีย          
สัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์
ทานอาหารพื้นเมืองพร้อมชมการแสดงแบบขันโตกดินเนอร์
เยือนเมืองโรแมนติคสุดอินเทรนด์ "ปาย" PAI
ห้วยน้ำดัง - อลังการงานราชพฤกษ์ 2554               

กำหนดการเดินทาง :

26-30 ม.ค.
9-13 ก.พ.
6,200 บาท
วันแรก        กรุงเทพ–เชียงใหม่
18.00 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
18.30 น.    ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถบัสปรับอากาศ
แวะบริการข้าวต้มรอบดึก ณ ร้านนัดโภชนา จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 1)
    
วันที่สอง      อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์–หมู่บ้านถวาย–ขันโตกดินเนอร์
06.00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.เชียงใหม่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 2) เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ
08.00 น.    ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันเป็นดินแดนแห่งขุนเขาสูงสลับซับซ้อนกว้างใหญ่ไพศาลดุจท้องทะเลแห่งขุนเขา
09.00 น.    นมัสการพระธาตุนภเมทนีดล และพระธาตุนภพลภูมิสิริ เพื่อความเป็นสิริมงคล....จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ยอดดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูงประมาณ 2,550 เมตร จากระดับน้ำทะเล สัมผัสอากาศหนาวเย็นยะเยือก ชมกุหลาบพันปีบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และเชิญถ่ายรูปกับป้ายจุดสูงสูดในแผ่นดินสยาม
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารโครงการหลวงอินทนนท์ (มื้อที่ 3)
13.00 น.    ได้เวลาอันสมควรเดินทางลงจากดอยอินทนนท์....จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านถวาย เลือกซื้อสินค้างานแฮนด์เมดจากหมู่บ้านถวายซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากไม้ได้ตามอัธยาศัย
15.30 น.    นำท่านเข้าเช็คอินสู่ที่พักโรงแรมลานนาพาเลซหรือเที่ยบเท่าระดับเดียวกัน...รับกุญแจห้องและเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
19.00 น.    อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ เช่น แคปหมู น้ำพริกอ่อง แกงฮังเล หมี่กรอบฯลฯ แบบขันโตก ณ ศูนย์วัฒนธรรม พร้อมชมการฟ้อนรำแบบฉบับชาวล้านนาและการแสดงของชาวเขาเผ่าต่างๆ อันน่าประทับใจ (มื้อที่ 4)
22.00 น.    นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก.....อิสระพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองเชียงใหม่ได้ตามอัธยาศัย
    
วันที่สาม     ปาย–สะพานประวัติศาสตร์–คอฟฟี่อินเลิฟ–วัดน้ำฮู–ศูนย์วัฒนธรรมบ้านสันติชล

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
08.00 น.    ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
11.30 น.    เดินทางถึง อ.ปาย....บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร อ.ปาย (มื้อที่ 6)
13.00 น.    เดินทางต่อไปเพื่อรำลึกประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ขัวเหล็กหรือสะพานเหล็กที่ญี่ปุ่นสร้างไว้สมัยยึดครองเมืองปาย.....จากนั้นแวะถ่ายรูปร้านกาแฟคอฟฟี่อินเลิฟ
16.00 น.    นำท่านเข้าเช็คอินสู่ ภูปายอาร์ทรีสอร์ท รีสอร์ทที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดใน อ.ปาย....ต้อนรับท่านด้วย Welcome Drink และจัดเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
17.30 น.    เดินทางสู่วัดน้ำฮูซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์ พระสุพรรณกัลยา และสักการะหลวงพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือพระเศียรกลวง พระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึมออกมา และสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรกลางน้ำ
18.30 น.    เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมบ้านสันติชล ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในตัวอำเภอปาย ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมจีนที่แปลกตา ชมบ้านดินและชิมชาอู่หลง ชาชิงชิงได้ตามอัธยาศัยและบริการอาหารค่ำ ณ ศูนย์วัฒนธรรม บริการอาหารค่ำแบบจีนยูนนาน (มื้อที่ 7)
หลังจากทานอาหารเย็นแล้ว เดินเล่นช็อปปิ้งถนนคนเดินเลือกซื้อสินค้าอินเทรนด์จากเมืองปายหรือท่องราตรีได้ตามอัธยาศัย
20.00 น.    นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก.....อิสระพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองปายได้ตามอัธยาศัย
    
วันที่สี่    ห้วยน้ำดัง–ฟาร์มกล้วยไม้–งานราชพฤกษ์
06.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 8)
07.30 น.    เช็คเอาท์จากที่พักและออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมวิวธรรมชาติ ชมดอกไม้สีสันสวยสดใสแข่งกันผลิดอกชูช่ออย่างงดงามและสัมผัสกับสายลมอันหนาวเย็น
12.00 น.    บริการอาหาร ณ ฟาร์มกล้วยไม้ใบออร์คิดส์ (มื้อที่ 9)
13.00 น.    แวะชมงานราชพฤกษ์ 2554 ที่จัดโดยประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 ชมสวนดอกไม้นานาพันธุ์ ทั้งสวนนานาชาติ สวนไทย สวนองค์กร อาคารแสดงพืชพันธุ์ รวมถึงหอคำหลวง จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.ลำพูน....แวะซื้อส้มสายน้ำผึ้งและสตอร์เบอร์รี่ได้ตามสะดวก  
18.00 น.    บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร จ.ลำพูน (มื้อที่ 10) .....จากนั้นออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
    
วันที่ห้า    กรุงเทพ
05.00 น.    เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถบัสปรับอากาศรวมน้ำมันนำเที่ยวตลอดรายการ
- โรงแรมที่พัก 2  คืน (พักห้องคู่)  2 คืน เชียงใหม่ 1 คืน/ปาย 1คืน
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ (10 มื้อ )
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
- มัคคุเทศก์ชำนาญงานและทีมงานนำเที่ยวตลอดรายการ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีดส่วนตัว
-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่มัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวนดังนี้
- ยกเลิกก่อนการเดินทางระหว่าง 13-6 วันหักค่าใช้จ่าย 30 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทางระหว่าง 5-3 วันหักค่าใช้จ่าย 50 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3 วันหรือน้อยกว่า ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. เมื่อท่านสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท เช่น เป็นอิสลามหรือทานมังสวิรัต กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ :

การเดินทางในทริปนี้ต้องมีผู้เดินทางจำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้เดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงการเดินทางจากรถบัสเป็นรถตู้ปรับอากาศ
Jan'12-16, 26-30 ,Feb' 9-13 6,200 THB


  • วันเช็คอิน
  • วันเช็คเอ้าท์
  • ผู้ใหญ่
  • เด็ก
  • ประเภทแพคเกจและราคา