เลือกเงื่อนไขในการค้นหา

ค้นหาตามสถานที่


ค้นหาโดยคำค้น

ตรงกับคำใดคำหนึ่ง
ตรงกับทุกคำ


ตรงกับคำใดคำหนึ่ง
ตรงกับทุกคำ

เงื่อนไขการให้บริการ

บริษัท เน็กซ์เลเวล จำกัด หรือ ThailandEhotel.com

บริษัทเป็นแต่เพียง Agency หรือตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ รับจอง โรงแรม ห้องพัก พร้อมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยผ่านระบบ Internet ภายใต้ Website www.thailandehotel.com

บริษัทไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น อาการป่วยไข้ การลักขโมย สิ่งของสูญหาย นโยบายของภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

ทางบริษัทไม่สามารถยืนยันราคาเดิมได้ตลอดเวลา และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยในการจองห้องพักแต่ละครั้ง ทางบริษัทจะแจ้งราคาปัจจุบันให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าที่จะทำการจอง ในกรณีการจองเป็น เงินสกุลต่างชาติ ไม่ใช่เงินบาท โดยเราแนะนำให้ท่านเปิดดูอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทุกครั้งที่ทำการจองห้องพักที่เสนอราคาเป็นเงินสกุลต่างชาติ สำหรับ website www.thailandehotel.com มีบาง Link ที่ติดต่อกับ website อื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ธนาคารเพื่อการตัดบัญชีบัตรเครดิต หรือรวมถึง Link ไปยังหมายเลขสำคัญต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถจัดรายการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ