เลือกเงื่อนไขในการค้นหา

ค้นหาตามสถานที่


ค้นหาโดยคำค้น

ตรงกับคำใดคำหนึ่ง
ตรงกับทุกคำ


ตรงกับคำใดคำหนึ่ง
ตรงกับทุกคำ

นโยบายการขอยกเลิกห้องพัก และการไม่แสดงตัวเข้าพัก

เมื่อการจองของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ

Green Season : 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม
14 - 7 วัน ก่อนวันเข้าพัก คิด15% ของราคาทั้งหมด เป็นค่าใช้จ่ายในการจอง และค่าธรรมเนียมธนาคารค่ะ
6 - 3 วัน ก่อนวันเข้าพัก คิดค่าใช้จ่าย เท่ากับการจองสำหรับ การพัก 1 คืน+7% Vat ค่ะ
2 - 0 วัน ก่อนวันเข้าพัก ไม่สามารถยกเลิกได้ค่ะ

High Season 16 มกราคม - 30 เมษายน และ 1 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม สำหรับทุกสถานที่ และ 16 มกราคม - 30 เมษายน กับ 16 กรกฎาคม - 15 กันยายน สำหรับเกาะสมุย
> 15 วัน ก่อนวันเข้าพัก คิด15% ของราคาทั้งหมด เป็นค่าใช้จ่ายในการจอง และค่าธรรมเนียมธนาคารค่ะ
14-8 วัน ก่อนวันเข้าพัก คิดค่าใช้จ่าย เท่ากับการจองสำหรับ การพัก 1 คืน + 7% Vatค่ะ
7-0 วัน ก่อนวันเข้าพัก ไม่สามารถยกเลิกได้ค่ะ
ไม่ได้เข้าพัก ไม่สามารถยกเลิกได้ค่ะ

Peak Season ( Thailand ) 15 ธันวาคม - 15 มกราคม งานเทศการ และวันหยุดสำคัญ
+45 วัน ก่อนวันเข้าพัก คิด15% ของราคาทั้งหมด เป็นค่าใช้จ่ายในการจอง และค่าธรรมเนียมธนาคารค่ะ
45 - 30 วัน ก่อนวันเข้าพัก คิดค่าใช้จ่าย เท่ากับการจองสำหรับ การพัก 1 คืนค่ะ
30-0 วัน ก่อนวันเข้าพัก ไม่สามารถยกเลิกได้ค่ะ

Tour Cancellation:
+30 วัน ก่อนวันเข้าพัก หรือใช้บริการ คิด15% ของราคาทั้งหมด เป็นค่าใช้จ่ายในการจอง และค่าธรรมเนียมธนาคารค่ะ
15 - 30 วัน ก่อนวันเข้าพัก หรือใช้บริการ คิด30% ของราคาทั้งหมด เป็นค่าใช้จ่ายในการจอง และค่าธรรมเนียมธนาคารค่ะ
7 - 14 วัน ก่อนวันเข้าพัก หรือใช้บริการ คิด 50% ของราคาทั้งหมด เป็นค่าใช้จ่ายในการจอง และค่าธรรมเนียมธนาคารค่ะ
7-0 วัน ก่อนวันเข้าพัก หรือใช้บริการ ไม่สามารถยกเลิกได้ค่ะ
ไม่ได้เข้าพักหรือใช้บริการ ไม่สามารถยกเลิกได้ค่ะ

ในกรณีของไม่ได้เข้าพัก หรือ ออกจากห้องพัก ก่อนกำหนด ไม่สามารถทำการยกเลิกได้ค่ะ เปรียบเหมือนการยกเลิกโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การแก้ไขการจอง จำเป็นต้องกระทำภายใน 18 วันทำการก่อนวันที่เข้าพัก หรือใช้บริการค่ะ (ในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน กรุณารีบติดต่อทันทีในเวลาทำการค่ะ) ทาง ThailandEhotel.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนของการปรับเปลี่ยนแปลงรายการเข้าพัก ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัททราบ และไม่มีเอกสารยืนยันจากทาง ThailandEhotel.com ค่ะ